תיאור התנועה

מהי תאוצה?

 

שינוי במהירות חלקי השינוי בזמן. תאוצה אני מקבל ביחידות של מטר לשנייה בריבוע. אם למשל התאוצה היא 10 מטר לשנייה בריבוע מהי המשמעות "מטר לשנייה בריבוע" שבכל שנייה אני מוסיף 10 מטר. דהיינו בשנייה הראשונה המהירות תהיה 10 מטר לשניה, בשנייה השניה 20 מטר לשניה, בשניה השלישית 30 מטר לשניה. מהירות נמדדת במטר לשניה.

בגרף מתוארת ריצה של אצן, שיש לו הגברה של מהירות עד השנייה השישית המהירות נשארת קבועה ומהשנייה העשירית ישנה ירידה במהירות.

מה הקשר בין מהירות לתאוצה?

תאוצה= שינוי במהירות\שינוי בזמן.

שינוי במהירות=Vf-vi מהירות סופית פחות מהירות התחלתית

שינוי בזמן= Tf-ti

A עדB

5-0\2-0 = 2.5

זה אומר שהגוף שלי כל שנייה מוסיף 2.5 מטר לשנייה (תאוצה)

B עד c

8-5\4-2 =1.5

C untile d

7-9\12-10=-1

אם אני משליך עצם חופשי כלפי הרצפה המהירות שלו תהיה 10 מטר לשנייה וכל שנייה הוא יוסיף עוד 10 מטר לשנייה. אם אני זורק כלפי מעלה עצם חופשי התאוצה שלו תהיה -10 מטר לשנייה.

איך גוף יכול לשנות את התאוצה שלו? מכיוון שהתאוצה זה וקטור יש לו גודל וכיוון אם אני רוצה לשנות תאוצה אוכל לשנות את הגודל, אני יכול לשנות רק את הכיוון או שאני יכול לשנות את שניהם. מצד שמאל בתמונה לגוף יש תאוצה כי נע באותו כיוון ממערב למזרח], יש תאוצה בגלל שינוי במהירות.

תמונה באמצע: גוף שמשנה את התאוצה שלו כאשר המהירות שלו היא קבועה. אבל בגלל שהוא נע בתנועה סיבובית ומשנה כל הזמן את הכיוון שלו יש לו תאוצה. אנחנו בעתיד נגלה שהתאוצה היא שני תוצאות קוויות שאחת מושכת לכיוון המרכז (צנטריפטלית) בגלל שהוא משנה את הכיוון שלו יש לו תאוצה.

תמונה בצד ימין: הגוף גם משנה את המהירות וגם את הכיוון.

מה יהיה הסימן של התאוצה השקולה?

האם תהיה חיובית או שלילית? תאוצה שקולה לוקחת בחשבון את הכיוון ואת המהירות.

בטבלה צד ימין תד חיובי וצד שמאל שלילי.

במקרה הראשון התלמיד רץ במסלול החיובי מגדיל את המהירות, דהיינו גודל התאוצה יהיה חיובי. לכן התאוצה השקולה שלו תהיה חיובית.

במקרה השני הוא עדיין רץ לכיוון החיובי אבל גודל המהירות לא משתנה, אין לו בעצם תאוצה

במקרה שלישי רץ לכיוון החיובי מקטין את המהירות והתאוצה תהיה שלילית לכן התאוצה השקולה תהיה שליליתץ

במקרה הרביעי: רץ לכיוון השלילי מגביר את המהירות תאוצה תהיה שלילית.

וכו..

סיכום: לכיוון יש משמעות!

אם אנחנו זורקים טוש למעלה אז עד להאטה של 0 התאוצה היתה -10 אחד בגלל הכיוון וחזרה גם -10 בגלל שהוא מאבד מהירות.