חיבור וקטורים שאינם על אותו קו פעולה

שיטת המשולש

ראש לזנב:

וקטור A: בעל כיוון וגודל מסויים.

וקטור B: אינו פועל במישור האופקי

איך אני מוצא את הוקטור השקול: אני צריך לקחת את הראש של הוקטור הראשון ולחבר אותו

לזנב של השני.

מה אפשר לגלות על הוקטור השקול? במשולש ישר זווית תמיד יהיה ארוך יותר מ2 רכיביו. ברוב המקרים

אך מהו כיוונו של השקול?

מזנב A לראש B

יכול להיות שיהיו יותר מ2 וקטורים שלא על אותו קו פעולה מה עושים אז?

משתמשים בשיטת המשולש: ראש לזנב ראש לזנב ראש לזנב וכו…

שיטת המקבילית:

בניגוד לשיטת המשולש: לקחת זנב לזנב.

הווקטור השקול=R.

בונים מקבילית של צלע A נוספת שמקבילה לA וB נוספת אם נעביר אלכסון: זהו השקול.

הוקטור השקול חייב להיות בין הכיוון של A לכיוון של B

כיצד מחשבים את הכוח השקול בין הציר האנכי לציר האופקי?

יש קנה מידה: 1cm = 3N. לוקחים סרגל מדדו את השקול וראו שזה 9.48 ס"מ

במעבדה נצטרך  לעשות מקרא

חיבור אלגברי פשוט A

חיבור אלגברי פשוט B

שיטת המשולש ראש לזנב C (A+B זה טעות, זהו לא חיבור אלגברי פשוט)

ראש לזנב D

פירוק וקטור לרכיביו

עד עכשיו חיברנו וקטורים כדי להגיע לכוח שקול, עכשיו אנו מפרקים כוח שקול לוקטור.

ברגע שיש לי על המשולש צלע אחת וזווית, אני יכול לקבל את הצלעות האחרות.

Fy  וגם Fx  בטוח קטנים מהשקול כל אחד בנפרד.

 

Sin 30 = Fy/yeter

0.5=Fy/20

Fy=0.5*20=10

בעיקר בשביל לייצב את הגוף, על מנת לשמור איזון בשלב המעוף

אני צריך לבצע לאור התנועות של הרגליים, תנועות ידיים ובסופו של

דבר מרכז הכובד נשאר אותו דבר. בקפיצה חופשית  אם מזיזים יד אחת, איבר אחר זז.

למעשה מסלול מרכז הכובד נקבע בקרקע. אם אני עכשיו מאמן את נבחרת האטליתיקה של ביה"ס. כדי לגרום לתלמיד לחוות מה זה 2 צעדים, אני כמורה דוחף אותו וגורם לו להעתק אופקי גדול יותר, אני יכול לגרום לו לשינוי מרכז הכובד.

תנועות הידיים לא נועדו על מנת לקדם אותו, מרכז הכובד נקבע על ידי המהירות וזווית הניתור, וכוח הניתור.

יש צורך להבין את המשתנים בתוך

הנוסחה אך אין צורך לזכור את הנוסחה עצמה

כך נוכל להבין את החומר טוב יותר